شرکت فناور شبیه ساز نصیر
منو فارسی منو

پست های ویدیویی

30 آذر 1401

دستگاه شبیه‌ساز رانندگی دامپ‌تراک

استقبال از دستگاه شبیه‌ساز رانندگی دامپ‌تراک در نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته

28 آذر 1401

سامانه پایش رفتار رانندگان با استفاده از هوش مصنوعی

رونمایی از سامانه پایش رفتار رانندگان با استفاده از هوش مصنوعی

۱۴ شهریور ۱۳۹۷

معرفی شرکت فناور شبیه ساز نصیر

تیزر تبلیغاتی شرکت شبیه ساز فناوری نصیر