شرکت فناور شبیه ساز نصیر
منو فارسی منو

آزمون درک خطر

در آزمون درک خطر، واکنش شخص راننده در شرايط ترافيکی مختلف ازجمله مواجه‌شدن با وسايل‌نقليه ديگر، عابرين‌پياده و دوچرخه‌سواران ارزيابي می‌شود. در سال‌های اخیر در برخی کشورها مهارت درک خطر به‌عنوان یک بخش الزامی و اثربخش علاوه بر آموزش‌های مربوط به رانندگی خودرو (آزمون شهری) و قوانین راهنمایی‌و‌رانندگی (آزمون تئوری) ارائه می‌شود. پژوهش‌های انجام‌شده حاکی از اثربخشی آموزش و آزمون درک خطر در این کشورها بوده است. متأسفانه در کشور ما آموزش‌های رانندگی عمدتاً به نحوه راه‌اندازی خودرو و رانندگی در سرعت های کم و آموزش قوانین راهنمایی‌و‌رانندگی خلاصه می‌شوند و تاکنون به مسئله آموزش درک خطر توجهی نشده است. با توسعه این ابزار مفید، می توان علاوه بر افزایش مهارت درک خطر، میزان مهارت درک خطر هر کاربر را به‌صورت جداگانه سنجید.

آزمون درک خطر مبتنی بر وب، یک ارزیابی مبتنی بر رایانه است که برای ارزیابی توانایی فرد در شناسایی و پاسخگویی به خطرات احتمالی در حین رانندگی استفاده می‌شود...