شرکت فناور شبیه ساز نصیر
منو فارسی منو

کاتالوگ و بروشور محصولات نصیر

شرکت فناور شبیه‌ساز نصیر (دانش بنیان سطح ۱) که در استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کاهش حوادث ترافیکی در کشور پیش‌تاز است، طی یک دهه اخیر موفق شده است طراحی، ساخت و پیاده‌سازی فناوری سیمولاتورهای آموزشی، مهارتی و ارزیابی درک خطر خودروهای سبک، سنگین و ویژه را در صنایع مختلف به انجام برساند.

کاتالوگ‌ها

کاتالوگ معرفی شبیه‌ساز دامپ تراک

catalogue

کاتالوگ معرفی سامانه پایش رفتار

catalogue

بروشورها

بروشور معرفی سامانه پایش

catalogue

بروشور معرفی شبیه‌سازها

catalogue

رزومه‌ها

رزومه شرکت فناوری شبیه‌ساز نصیر

catalogue