شرکت فناور شبیه ساز نصیر
منو فارسی منو

شبیه ساز موتورسیکلت نصیر ایمنی جاده را بهبود می بخشد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
اشتراک گذاری:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، ۴۳ درصد تصادفات فوتی پایتخت مربوط به موتورسیکلت ها است. بنابراین ارائه طرحی به منظور کاهش میزان تصادفات فوتی راکبین موتور سیکلت حائز اهمیت است.

در نتیجه با توجه به نیازهای آموزشی، دستگاه شبیه ساز موتورسیکلت نصیر به صورت بومی طراحی و تهیه شده است. مبنای طراحی و ساخت شبیه ساز موتورسیکلت بر اساس ویژگی های موتورسیکلت واقعی صورت گرفته است. ساخت دستگاه شبیه ساز و توسعه سناریوهای تولیدشده در راستای آموزش، افزایش مهارت و سنجش مهارت راکبین در شرایط مختلف استفاده از موتور سیکلت انجام شده است.

بدین منظور سناریوهای مختلف آموزشی، مهارتی و درک خطر طراحی و پیاده سازی شده اند، تا آموزش در شرایط کاملاً ایمن و بدون استرس برای راکبان فراهم شود. هدف از این شبیه ساز، قراردادن راکبین در شرایط ترافیکی مشابه دنیای واقعی در محیط مجازی بوده تا بدون آنکه خطری برای خود و دیگران ایجاد کنند، بتوانند مهارت های لازم را بیاموزند؛ مهارت هایی که معمولاً در شرایط عادی نمی توان در محیط واقعی به راکبین آموزش داد. این سناریوها توسط مربی امکان فعال سازی خواهند داشت و اپراتور مهارت خود در کنترل وسیله نقلیه در شرایط خاص را ارتفا خواهد داد تا اگر در دنیای واقعی با چنین شرایطی موجه گردد، بر اساس تجربه ای که قبلاً با دستگاه شبیه ساز کسب کرده، بتواند موتورسیکلت را کنترل کرده و حداقل خسارت را به خود تحمیل نماید. سناریوهای نحوه استفاده از عملکرد دسته دنده و زمان تعویض دنده در سطح صاف و شیب دار، لیز خوردن ناشی از شرایط لغزنده جاده، عدم رعایت حداکثر سرعت مجاز، از کار افتادن و یا خرابی ترمز، رانندگی در شب بدون چراغ و عدم رعایت فاصلی طولی تنها بخشی از مجموعه سناریوهای آموزشی قابل اجرا توسط شبیه ساز موتورسیکلت نصیر است.

ارائه آموزش های جامع با محوریت کاهش حوادث از طریق افزایش مهارت و صلاحیت سنجی راکبین توسط شبیه ساز موتورسیکلت نصیر می تواند نقش مؤثری در راستای ارتقای کیفیت آموزش های سنتی داشته باشد. پیش بینی می گردد با بهری گیری از دوره های جامع آموزش، درصد حوادث درون شهری به صورت چشم گیری کاهش یابد.