تصویر محتوا
آموزش
با بهره گیری از شبیه‎ساز رانندگي علاوه بر آن‎که امکان ارتقای کيفيت رانندگي رانندگان پرخطر وجود دارد، امکان آموزش نحوه ی صحيح رانندگي به ساير رانندگان کم‎خطر نيز میسراست...

بیشتر بدانید

تصویر محتوا
طراحی و ساخت
از سال 1386 طراحی و ساخت انواع مختلف از شبیه سازهای رانندگی سواری و اتوبوس توسط مجموعه شبیه ساز رانندگی نصیر آغاز گردید.

بیشتر بدانید

تصویر محتوا
آزمون درک خطر
با توجه به نقش کلیدی آموزش، آزمون های درک خطر و ارزیابی های شناختی بدیهی است که استقرار تجهیزات واقعیت مجازی در آزمایشگاه های مختلف در سطح کشور می تواند نقطه شروع خیلی خوبی برای مرتفع کردن برخی مشکلات جامعه باشد.

بیشتر بدانید

تصویر محتوا
فروش تجهیزات واقعیت مجازی
با توجه به نقش کلیدی آموزش، آزمون های درک خطر و ارزیابی های شناختی بدیهی است که استقرار تجهیزات واقعیت مجازی در آزمایشگاه های مختلف در سطح کشور می تواند نقطه شروع خیلی خوبی برای مرتفع کردن برخی مشکلات جامعه باشد.

بیشتر بدانید