عضو فعال گروه شبيه‌ساز اتوبوس مطرح كرد: ساخت دستگاهي كه ما را در جهان پيشتاز كرده است

دستگاه شبيه‌ساز اتوبوس براي اولين بار در كشور ساخته شده و البته ما را در جهان پيشتاز كرده است.

ساخت دستگاهي كه ما را در جهان پيشتاز كرده استبه گزارش عرش نیوز،محمدرضا آشوري عضو فعال گروه شبيه‌سازي اتوبوس گفت: در واقع در آموزش مجازي 3 باند رفت و 3 باند برگشت براي اين شبيه‌ساز درست شده است و به مسافت 70 كيلومتر است كه با يك دستگاهي كه كنار فرمان اتوبوس قرار گرفته است وضعيت خستگي راننده را نشان مي‌دهد و در مواقعي كه احتياج به هشدارهاي لامسه‌اي باشد شروع به هشداردهي مي‌كند و همچنين با ساخت اين شبيه‌ساز ما در جهان پيشتاز هستيم.

وي اذعان داشت: 3 روش مرسوم وجود دارد كه ما در جهان پيشتاز شده‌ايم علائم بيولوژيكي راننده به صورت اخص با نصب امواج كلاه مغزي، وضعيت ظاهري و فيزيكي راننده، نحوه‌ي تعامل راننده با ادوات كنترلي از روش‌هايي است كه كشورمان را در جهان به سمت پيشتازي كشانده است.

وي خاطرنشان كرد: در واقع اين شبيه‌ساز از نظر سخت‌افزار و نرم‌افزاري را دانشجويان فعال دانشگاه خواجه نصير طراحي كرده‌ايم.

البته بعضي رانندگان بر اثر انجام يك‌سري مسائل باعث خواب آلودگي و خستگي مي‌شوند كه آلارم‌هايي كه بر روي اين سيستم‌ها نصب شده است شروع به هشدار دادن مي‌كنند.

مجتبي عباس‌زاده عضو گروه شبيه ساز گفت: با اين دستگاه سفري آرام خواهيد داشت. پروژه شبيه‌سازي اتوبوس يك طرح هشدار براي راننده دارد كه در وقت معين واكنش سريع از خود نشان مي‌دهد.

طرح هشدار آلارم‌دهي و شنيداري در شرايط بروز حادثه از خود عكس‌العمل بسياري از خود نشان مي‌دهد. وي افزود: زماني‌كه خستگي و خواب آلودگي سراغ راننده اتوبوس مي‌آيد طرح‌هاي هشداري به صدا درمي‌آيند و به اين طريق دوباره راننده به راه خود ادامه مي‌دهد.