شبيه ساز رانندگي امکان رانندگي مجازي را فراهم مي کند.

شبيه ساز رانندگي امکان رانندگي مجازي را فراهم مي کند.

مدير گروه "پروژه شبيه ساز رانندگي آساران" با سکوي متحرک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي روز سه شنبه در نمايشگاه 30 سال دستاوردهاي وزارت علوم به خبرنگار ايرنا گفت: اين دستگاه داراي سه درجه آزادي است يعني در سه جهت شيب، غلت و جهش حرکت مي کند.

علي نحوي افزود: وقتي فرد در پشت دستگاه قرار مي گيرد، غربيلک فرمان در دست اوست و مانند يک راننده واقعي رانندگي مي کند. وي اظهار داشت: اين دستگاه نيروهاي وارد از اطراف زمين به چرخ خودرو را شبيه سازي مي کند و وضعيت رانندگي واقعي را براي فرد ايجاد مي نمايد. در صورت وجود پيچ در جاده فردي که فرمان در دست اوست به طور واقعي فرمان را مي چرخاند.

به گفته وي، درحالي که فرد به صورت مجازي رانندگي مي کند، سيستم نمايش جاده به صورت پرده ، تلويزيون و مانيتور است که در جلوي دستگاه نصب شده و فرد با نگاه کردن به آن احساس مي کند که در جاده واقعي در حال رانندگي است. استاد گروه مکاترونيک دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي افزود: اين دستگاه با همت گروهي از دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي طراحي و ساخته شده است.

وي گفت: ‌اين شبيه ساز در آموزش رانندگي ، صنايع تفريحي و سرگرمي ، در صنعت خودرو سازي براي کنترل زير قطعات خودرو ، نمونه سازي مجازي و همچنين تشخيص علل تصادفات رانندگي کاربرد دارد. نحوي ادامه داد: در حال حاضر شرکت آساران که وابسته به مرکز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي است اقدام به توليد تجاري اين محصول کرده است

دستگاه شبيه ساز رانندگي آساران در غرفه دانشگاه خواجه نصرالدين طوسي در نمايشگاه 30 سال دستاوردهاي وزارت علوم ،‌تحقيقات و فناوري که از اول دي ماه در محل مصلي امام خميني(ره) آغاز شده و تا پنجم ادامه دارد ، مستقر است.