آزمون مهارت رانندگي با دستگاه شبيه‌ساز

آزمون مهارت رانندگي با دستگاه شبيه‌ساز

محققان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي موفق به طراحي دستگاه شبيه‌ساز خودرو پرايد با كاربرد در آموزش رانندگي، تحقيق و توسعه صنايع خودروسازي، صنايع سرگرمي و همچنين تشخيص علل تصادفات رانندگي شدند. دكتر علي نحوي، عضو هيات علمي گروه طراحي كاربردي و مكاترونيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري ايسنا، اظهار كرد: در اين دستگاه شبيه‌ساز، يك خودروي پرايد به طور كامل بر روي سكوي متحرك داراي حركت طولي قرار گرفته و حس شتاب‌گيري و ترمزگيري به راننده دست مي‌دهد.

وي افزود: در اين دستگاه از يك تلويزيون شش اينچ و دو تلويزيون پنج اينچ براي تصاوير پيش رو و تصاوير چپ و راست راننده استفاده شده است. نحوي با اشاره به قابليت‌هاي اين دستگاه خاطرنشان كرد: اين سيستم داراي بازخورد گشتاور فرمان است و با توجه به شرايط مختلف خيابان از نظر لغزندگي باران و برف، يخ‌زدگي و سرعت خودرو شبيه‌سازي شده است. مدل ديناميكي خودرو بر اساس يك مدل 14 درجه آزادي است كه ديناميك مطابق با واقعيت دارد و شبيه‌سازي محيط گرافيكي بر اساس عكسبرداري از خيابان‌هاي تهران انجام شده است.

وي افزود: خودروهايي كه در تهران قرار دارند، خودروهايي هستند كه عمدتا در سطح خيابان‌هاي كشور مشاهده مي‌كنيم. جعبه دنده اين خودرو واقعي است؛ بنابراين حس واقعي تعويض دنده به كاربر دست مي‌دهد؛ سه پدال گاز، ترمز و كلاج داراي سنسورها يا حسگرهاي اندازه‌گيري هستند. پانل خودرو نيز كاملا با مشخصات حركت خودرو منطبق است.

عضو هيات علمي گروه طراحي كاربردي و مكاترونيك دانشگاه صنعتي خواجه نصير با اشاره به كاربردهاي اين سيستم تصريح كرد: اين خودرو با چند هدف آموزش رانندگي، تحقيق و توسعه صنايع خودروسازي، صنايع سرگرمي و همچنين تشخيص علل تصادفات رانندگي ساخته شده است.

نحوي افزود: از نظر آموزش رانندگي دو نوع كاربرد در نظر گرفته شده است؛ يكي براي رانندگان مبتدي و ديگري براي رانندگان حرفه‌اي. رانندگان مبتدي بايد حدود 10 ساعت با اين شبيه‌ساز، آموزش ببينند و آزمون نهايي نيز در همين شبيه‌ساز از آنها گرفته مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: اين برنامه آموزشي براي مبتدي‌ها داراي چهار سطح است كه بر اساس بومي‌سازي يك استاندارد اروپايي برنامه‌ريزي شده است؛ در سطح اول، كنترل وسيله نقليه به تنهايي انجام مي‌شود؛ در سطح دوم كنترل وسيله نقليه در حضور ترافيك و در سطح سوم شيوه رانندگي با توجه به ساخت رانندگي تدافعي و سازگار با محيط زيست است. همچنين در سطح چهارم شيوه زندگي به رويكرد رانندگي شامل مباحثي از قبيل مديريت استرس و رانندگي انتقام‌جويانه مورد توجه است.

نحوي در ادامه گفت: برنامه بعدي آموزش رانندگي كه براي رانندگان حرفه‌اي طراحي شده است، به مدت كوتاه‌تري حدود 3 ساعت انجام مي‌شود و بيشتر تاكيد آن بر روي مباحث سطح سوم، يعني شيوه رانندگي شامل رانندگي تدافعي و سازگار با محيط زيست است. مطالعاتي كه در اروپا انجام شده است نشان مي‌دهد آموزش شيوه صحيح رانندگي سازگار با محيط زيست مي‌تواند 5 تا 15 درصد به كاهش مصرف سوخت و كاهش آلاينده‌ها منجر شود.

نحوي افزود: كاربرد ديگر اين سيستم، در صنايع سرگرمي و تفريحي است كه با توجه به جذابيت‌هاي ظاهري اين دستگاه و بومي بودن مدل‌هاي خيابان‌هاي ايران براي نوجوانان و جوانان بسيار جالب توجه است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح از چهار سال پيش در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي آغاز شد و نسخه‌هاي مختلف محصولات آن از جمله شبيه‌سازهاي ثابت، يك ، سه و چهار درجه آزادي در اين مدت توليد شده است.

حوي يادآور شد: ضمنا در يك طرح مشترك با شهرداري تهران چند عدد شبيه‌ساز خاص اتوبوس طراحي و ساخته شده است كه درحال راه‌اندازي است. از اين شبيه‌سازها براي آموزش رانندگان اتوبوس شامل اتوبوس‌هاي درون شهري و برون شهري استفاده مي‌شود. وي گفت: اين طرح از جانب دستگاه‌هاي اجرايي مختلف از جمله سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه حمايت شده است.