طراحی و ساخت

از سال 1386 ساخت شبیه سازهای رانندگی سواری و اتوبوس توسط این مجموعه آغاز گردید. به منظور القای دقیق تر حس رانندگی، سکوهای متحرک با ربات های سه درجه آزادی طراحی و ساخته شد تا راننده حس واقعی تری از شتاب ها و حرکات خودرو در شرايط مجازی داشته باشد. همچنین از چند نمایشگر با میدان دید بالا (120-150 درجه) برای پخش تصاویر استفاده گردیده است. در محیط مجازی، برخی از خیابان ها و معابر شهر تهران با تصویربرداری واقعی، شبیه سازی شده اند. همچنین جاده های پرخطر بین شهری (مریوان- سنندج) و آزادراه حرم تا حرم نیز شبیه سازی شده اند.

مجموعه فعالیت های گروه شبیه ساز رانندگی نصیر در حوزه شبیه ساز های رانندگی به دو بخش کلی زیر تقسیم می گردد:

1) طراحی و ساخت شبیه سازهای رانندگی سواری با سکوی متحرک و ثابت با نمایشگرهای تلویزیونی

2) طراحی و ساخت شبیه سازهای رانندگی اتوبوس با سکوی متحرک و ثابت با پرده های نمایش مقعر و تخت

3) طراحی و ساخت شبیه سازهای رانندگی سواری جهت آموزش در آموزشگاه های رانندگی