آموزش سطح 1: کنترل وسيله نقليه

اين آموزش‎ها بر مبناي مهارت کنترل فرمان (Handling Skills) است. هم‎چنين در يک شبيه‎ساز، آموزنده مي‎تواند با جنبه‎هاي متفاوتي از موقعيت‎هايي که خطر (Risk) را افزايش مي‎دهد، از قبيل دست کم گرفتن سرعت و زمان مجاز کنترل آشنا شود. کاربران مي‎توانند مهارت‎هاي خود را با آنچه در واقعيت رخ مي‎دهد، به مقايسه بگذارند.

 • آموزش نحوه درست نشستن پشت فرمان در حين رانندگي و درک اهميت نقش آن در هدايت خودرو و جلوگيري از ضربات وارده در هنگام تصادفات
 • ميدان ديد و بررسي اهميت ديد مناسب کاربر در حين رانندگي
 • شرايط تاير و درک نتايج کم باد بودن تايرها در کنترل و هدايت خودرو و مصرف سوخت و آموزش کنترل باد چرخ‎ها بطور منظم
 • آشنايي با نحوه عملکرد ترمز ABS در شرايط مختلف خيابان از قبيل شرايط جوي (برفي/باراني/معمولي) و نحوه واکنش نشان دادن در زمان وقوع حادثه در هنگام رانندگي با وسیله نقلیۀ مجهز به سيستم ABS يا غير مجهز به اين سيستم و نيز درک مسافت لازم براي توقف در شرايط مختلف
 • تکنيک‎هاي ترمزگيري و آموزش اجتناب از خلاص کردن خودرو در مواقع غير ضروري، آموزش استفاده از دنده معکوس براي کم کردن سرعت خودرو، آموزش نحوه استفاده از ترمزها و نيز نحوه استفاده از کلاچ در هنگام ايستادن يا تعويض دنده
 • نحوه مانور دادن و استفاده صحيح از ترمز و فرمان برای حرکت خودرو روي يک منحني خاص، پيوستگي حرکت و هم چنين پيروي از خط مشخصه
 • استفاده از فرمان و آموزش رفتار ايمن در حين مواجهه با شرايط بحراني و نحوه استفاده صحيح از فرمان جهت فرار از برخورد با مانع
 • تعويض خط

آموزش سطح 2: رانندگي در حين عبور و مرور ديگر وسايل نقليه و عابرين پياده

اين آموزش‎ها بر مبناي مهارت کنترل خودرو در حضور سایر وسایل نقلیه، ترافیک و سرنشینان است. يادگرفتن رانندگي به تنهايي کافي نيست و بايد راننده توانايي لازم برای مهارت‎های ترافيکي را به‎دست آورد.

 • سبقت گرفتن: به عبارت ديگر بتواند سرعت خودروی کناري و همچنين روبرويي را تخمين بزند و زمان لازم جهت سبقت گرفتن را تشخيص دهد
 • رانندگي تدافعي: شبيه‎ساز کمک مي‎کند تا شرايط خطرناک ساخته شوند و آموزش دهد که در اين شرايط راننده چگونه عکس‎العمل نشان دهد
 • بازسازی صحنه‎های واقعي تصادفات و تکرار اين شرايط توسط راننده در شبیه‎ساز و يافتن اشکالات عکس‎العملي خود؛
 • حصول اطمينان از بسته بودن درب وسایل نقلیه عمومی قبل از شروع به حرکت

آموزش سطح 3: شيوه رانندگي

بررسي تصادفات نشان مي دهد اکثر حوادث در شرايط غير معمول رانندگي رخ نمي‎دهند، بلکه در طول خيابان‎هاي مستقيم و در هوايي مناسب اتفاق مي افتند. آگاه کردن رانندگان به این موارد مهم است.

 • تاثیر بار ذهنی ناشی از حواس‎پرتي، صحبت کردن با نفر کناری، صحبت کردن با تلفن همراه و امثال آن
 • شيوه رانندگی برای کاهش مصرف سوخت از نظر اقتصادی و محيط زيست
 • شيوه رانندگی برای راحتی سرنشینان
 • تاثیر اعتماد کاذب به مهارت رانندگي خويش
 • تفاوت رانندگي هنگام نشاط و خستگي
 • ارائه اطلاعات تطبيقي از تصادفات ايران و جهان
 • مديريت مناسب پس از رخداد تصادف و آشنايي با قوانين جديد، بيمه و ديه

آموزش سطح 4: شيوه زندگي و مهارت زندگاني

نوع زندگي مانند پيش زمينه‎هاي ذهني، وضعيت اجتماعي و مشکلات خانوادگي، سن و غيره مي‎توانند بر نحوه رانندگي موثر باشند. استفاده از مواد مخدر و امثال آن بر نوع رانندگي آنان بسيار تاثيرگذار است. آموزش‎های ذيل باعث خودآگاهي رانندگان به لايه‎های زيرين زندگي و شخصيت افراد می‎شود که افزايش کیفیت رانندگی را نیز خودبه‎خود در پي خواهد داشت.

 • تاثير مشکلات خانوادگي بر رانندگي
 • تاثير مواد مخدر
 • مديريت استرس
 • مديريت خشم
 • مديريت زمان
 • مهارت‎های ارتباطی موثر
 • مدیريت بر مسافران وسایل نقلیه عمومی و مهارت‎های رفع تعارض‎
 • ويژگي‎های رانندگان کم خطر و پر خطر
 • ويژگي های رواني رانندگان پرتنش و بی‎پرو
 • ويژگي های رواني رانندگان تهاجمي
 • آراستگي و سلامت رانندگان