الف) بسته های آموزشی برای رانندگان پرخطر

با توجه به برخی رفتارهای ناهنجار ترافیکی، ضروری است آموزش های جامع و تاثیرگذاری که به تغییر باور و نهایتا به تغییر رفتار بیانجامد، ارائه گردد. بسته های خاص آموزشی برای هر کد تخلف پرخطر که راننده بابت آن امتیاز منفی دریافت کرده است، منجر به درک اهمیت رعایت رفتار ترافیکی صحیح و ادراک خطر خواهد شد. برخی از اهم علل و عوامل حوادث رانندگی که به عنوان بسته های آموزشی و مهارتی در شبیه ساز رانندگی پیاده سازی شده اند، شامل موارد زیر است: • شبیه سازی خطرات تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 3۰ کیلومتر بر ساعت)؛ • شبیه سازی خطرات انحراف به چپ ناگهانی؛ • شبیه سازی خطرات سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه؛ • شبیه سازی خطرات عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی؛ • شبیه سازی خطرات حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها؛ • شبیه سازی خطرات تجاوز به چپ از محور راه؛ • شبیه سازی خطرات عدم رعایت حق تقدم عبور؛ • شبیه سازی خطرات دور زدن در محل ممنوع؛ • شبیه سازی خطرات استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در سرعت های بالا؛ • شبیه سازی خطرات رانندگی در حالت مستی؛ • کارگاه آموزشی سلامت تن و روان (برای رانندگان معتاد به مواد محرک و مخدر)؛ • کارگاه خستگی و خواب آلودگی راننده به همراه شبیه ساز رانندگی؛ • کارگاه رانندگی سازگار با محیط زیست برای کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده ها به همراه شبیه ساز رانندگی.

ب) بسته های جامع آموزشی برای بازآموزی رانندگان حرفه ای

با توجه به حجم بالای حوادث خودروهای سنگین (اتوبوس و کامیون) ضروری است آموزش جامع و صلاحیت سنجی رانندگان در قالب چهار سطح استاندارد آموزشي اروپا با استفاده از شبيه سازهای رانندگي با رویکرد کاهش حوادث رانندگی صورت بگیرد. مرکز شبیه ساز رانندگی نصیر به عنوان مجری طرح آموزش جامع رانندگان اتوبوسرانی تهران و حومه می باشد و برای اولین بار در غرب آسیا نتایج بسیار درخشانی را در امر کاهش حوادث رانندگی در کارنامه خود دارد، به طوری که آمار حوادث جرحی اتوبوس های درون شهری تهران طی 10 سال اخیر 67% کاهش یافته است. در ادامه به این 4 سطح به صورت مختصر اشاره شده است: آموزش در قالب چهار سطح استاندارد اروپا به شرح ذيل در قالب کارگاه و شبيه ساز رانندگي ارائه می گردد.

آموزش سطح 1: کنترل وسيله نقليه

اين آموزش ها بر مبناي مهارت کنترل فرمان پذیری است. هم چنين در يک شبيه ساز، آموزنده مي تواند با جنبه هاي متفاوتي از موقعيت هايي که خطر را افزايش مي دهد، از قبيل دست کم گرفتن سرعت و زمان مجاز کنترل آشنا شود. کاربران مي توانند مهارت هاي خود را با آنچه در واقعيت رخ مي دهد، به مقايسه بگذارند.

 • ميدان ديد و بررسي اهميت ديد مناسب کاربر در حين رانندگي؛
 • شرايط تاير و درک نتايج کم‌باد بودن تايرها در کنترل و هدايت خودرو و مصرف سوخت؛
 • شرايط تاير و درک نتايج کم باد بودن تايرها در کنترل و هدايت خودرو و مصرف سوخت و آموزش کنترل باد چرخ‎ها بطور منظم
 • آشنايي با نحوه عملکرد ترمز ABS در شرايط مختلف خيابان و جاده از قبيل شرايط جوي (برفي/باراني/معمولي) و نيز درک مسافت لازم براي توقف در شرايط مختلف؛
 • تکنيک هاي ترمزگيري و آموزش اجتناب از خلاص کردن خودرو در مواقع حرکت؛
 • نحوه مانور دادن و استفاده صحيح از ترمز و فرمان براي حرکت بين خطوط؛
 • استفاده از فرمان و آموزش رفتار ايمن در حين مواجهه با شرايط بحراني و نحوه استفاده صحيح از فرمان جهت فرار از برخورد با مانع
 • استفاده از فرمان و آموزش رفتار ايمن در حين مواجهه با شرايط بحراني؛
 • نحوه صحيح استفاده از ترمزدستی؛
 • اندازه‌گیری زمان عکس‌العمل؛
 • تعويض خط.

آموزش سطح 2: رانندگي در حين عبور و مرور ديگر وسايل نقليه و عابرين پياده

اين آموزش ها بر مبناي مهارت کنترل خودرو در حضور ساير وسايل نقليه ترافيک و عابرین پیاده است. يادگرفتن رانندگي به‌تنهایی کافي نيست و بايد راننده توانايي لازم براي مهارت هاي ترافيکي را به دست آورد.

 • سبقت گرفتن: به‌عبارت‌دیگر بتواند سرعت خودروي کناري و همچنين روبرويي را تخمين بزند و زمان لازم جهت سبقت گرفتن را تشخيص دهد؛
 • رانندگي تدافعي: شبيه ساز کمک مي کند تا شرايط خطرناک ساخته شوند و آموزش دهد که در اين شرايط راننده چگونه عکس العمل نشان دهد؛
 • بازسازي صحنه¬هاي واقعي تصادفات و تکرار اين شرايط توسط راننده در شبیه‌ساز؛
 • رانندگي صحيح در جاده لغزنده؛
 • رانندگي در جاده هاي کوهستاني.

آموزش سطح 3: شيوه رانندگي

بررسي تصادفات نشان مي دهد اکثر حوادث در شرايط غير معمول رانندگي رخ نمي‎دهند، بلکه در طول خيابان‎هاي مستقيم و در هوايي مناسب اتفاق مي افتند. آگاه کردن رانندگان به این موارد مهم است.

 • تعدادی از مهارت‌های رانندگی تدافعی؛
 • شيوه رانندگی برای راحتی سرنشینان
 • شيوه رانندگي براي کاهش مصرف سوخت ازنظر اقتصادي و محیط‌زیست؛

آموزش سطح 4: شيوه زندگي و مهارت زندگاني

نوع زندگي مانند پيش زمينه‎هاي ذهني، وضعيت اجتماعي و مشکلات خانوادگي، سن و غيره مي‎توانند بر نحوه رانندگي موثر باشند. استفاده از مواد مخدر و امثال آن بر نوع رانندگي آنان بسيار تاثيرگذار است. آموزش‎های ذيل باعث خودآگاهي رانندگان به لايه‎های زيرين زندگي و شخصيت افراد می‎شود که افزايش کیفیت رانندگی را نیز خودبه‎خود در پي خواهد داشت.

 • تاثير مشکلات خانوادگي بر رانندگي
 • ويژگي هاي رانندگان کم‌خطر و پرخطر؛
 • ويژگي های رواني رانندگان تهاجمي
 • سلامت رانندگان
 • مهارت‎های ارتباطی موثر
 • تاثير مواد مخدر

پ) بسته های جامع آموزشی برای نوگواهینامه ها و افراد مبتلا به ترس از رانندگی

توجه به تعداد بالای حوادث رانندگی نو گواهینامه ها در سال های اولیه ی پس از اخذ گواهینامه، ایجاد تحول در روش آموزش رانندگی ضروری به نظر می رسد. در برنامه سنتی آموزشگاه های رانندگی، امکان فراگیری بسیاری از مهارت های رانندگی برای هنرجویان متقاضی گواهینامه به دلیل نبود فضای ایمن و کم خطر مهیا نیست. برای رفع کاستی ها، به کارگیری ترکیبی از دستگاه های شبیه ساز رانندگی -- به عنوان یکی از روش های نوین در جهان -- در کنار آموزش سنتی عملی در خیابان ضروری است. این آموزش ها شامل آموزش عملی رانندگی در شرایط متفاوت ترافیکی و محیطی به لحاظ زمان و مکان، آموزش مهارت های رانندگی تدافعی، آموزش عملی روش های مقابله با خطر و همچنین آموزش و افزایش مهارت هنرجویان مطابق برخی از اهم علل تصادفات رانندگی ایران است. سناریوهای آموزشی و مهارتی در دستگاه های شبیه ساز رانندگی با توجه به آیین نامه راهنمایی و رانندگی طراحی و پیاده سازی شده اند و هنرجویان با قرار گرفتن در شرایط مختلف، مهارت های لازم را برای رعایت رفتار ترافیکی صحیح و ادراک خطر فراخواهند گرفت.