شبیه‎ساز رانندگی اتوبوس درون‎شهری بنز BI 101 Full

 • اتاق و بدنه کامل تا پشت سر راننده شامل داشبورد، آمپرها، صندلی ‎راننده، کمربند ایمنی، فرمان، دکمه‎های دنده خودکار، کلیدهای باز و بست درها، ترمزدستی، شیشه‎ها، درب بادی ورودی مسافر و راننده و غیره

 • صندلی بادی نیرویی جهت بازخورد (Feedback) نیروی عمودی وارده به راننده

 • فرمان نیرویی جهت بازخورد (Feedback) گشتاور فرمان روی دست کاربر (شامل یک عدد موتور AC، درایور موتور و سیستم اندازه‎گیری گشتاور)

 • پدال‎های گاز و ترمز به همراه سنسورهای موقعیت پدال‎

 • عقربه‎های سرعت‎سنج، دور سنج موتور، درجات آب، سوخت و سایر چراغ‎ها و نمایش‎گرهای پنل

 • کامپیوتر کنترلر، کارت‎های I/O، مدارهای واسط الکتریکی و الکترونیکی

 • مکانیزم سکوی متحرک با 4 درجه آزادی حرکت طولی، حرکت عمودی صندلی راننده، حرکت زاویه-ای شیب (Pitch) و حرکت زاویه‎ای غلت (Roll)

 • کلیدهای خودکار (Micro Switch) قطع اضطراری جریان برق موتورهای مکانیزم حرکت

 • مدل دینامیکی خودروی واقعی (5 و 14 درجه آزادی)، شامل رفتارهای خودرو و محاسبه به هنگام (Real Time) معادلات دیفرانسیل

 • مدل گرافیکی خیابان‎های ایران به همراه عابرین پیاده و سایر خودروه

 • دسترسی به اعداد خروجی محاسبات و قابلیت تعریف توابع ریاضی و پیاده‎سازی اطلاعات مانور (به کمک تیم پشتیبانی)

 • سیستم نمایش شامل یک عدد پرده تخت چسبیده به شیشه جلو راننده به همراه یک عدد ویدیو پروژکتور با تابش از جلو در داخل اتاق، یک عدد پرده نمایش تخت در سمت چپ راننده با قابلیت تنظیم زاویه به همراه یک عدد ویدیو پروژکتور با تابش از جلو در بیرون اتاق، یک عدد پرده نمایش تخت در سمت راست راننده و چسبیده به در با قابلیت باز و بست به همراه یک عدد ویدیو پروژکتور با تابش از جلو در داخل اتاق