ویتور

تیم شبیه ساز رانندگی نصیر با بهره‌گیری از بدنه ی دانشگاهی و علمی خود، اقدام به جمع آوری، طراحی و ساخت بسته های آموزشی متناسب با نیاز حوزه های گوناگون نموده است. این سرویس که با نام ویتور شناخته میشود، جدیدترین رویکرد در راستای هوشمندسازی آموزش و تحقیقات می‌باشد. به تجربه ثابت گردیده است استفاده از این تکنولوژی کمک شایانی به پیشرفت در زمینه های گوناگونی از جمله آموزشی، پزشکی و علوم شناختی نموده است.