شبیه‎ساز رانندگی اتوبوس درون‎شهری رنو CI 101 Semi

 • ‎سکوی راننده شامل داشبورد، آمپرها، صندلی ‎راننده، کمربند ایمنی، فرمان، دکمه‎های دنده خودکار، کلیدهای باز و بست درها، ترمزدستی و غیره

 • صندلی بادی نیرویی جهت بازخورد (Feedback) نیروی عمودی وارده به راننده

 • فرمان نیرویی جهت بازخورد (Feedback) گشتاور فرمان روی دست کاربر (شامل یک عدد موتور AC، درایور موتور و سیستم اندازه‎گیری گشتاور)

 • پدال‎های گاز و ترمز به همراه سنسورهای موقعیت پدال‎

 • عقربه‎های سرعت‎سنج، دور سنج موتور، درجات آب، سوخت و سایر چراغ‎ها و نمایش‎گرهای پنل

 • کامپیوتر کنترلر، کارت‎های I/O، مدارهای واسط الکتریکی و الکترونیکی

 • مکانیزم سکوی متحرک با 4 درجه آزادی حرکت طولی، حرکت عمودی صندلی راننده، حرکت زاویه-ای شیب (Pitch) و حرکت زاویه‎ای غلت (Roll)

 • کلیدهای خودکار (Micro Switch) قطع اضطراری جریان برق موتورهای مکانیزم حرکت

 • مدل دینامیکی خودروی واقعی (5 و 14 درجه آزادی)، شامل رفتارهای خودرو و محاسبه به هنگام (Real Time) معادلات دیفرانسیل

 • مدل گرافیکی خیابان‎های ایران به همراه عابرین پیاده و سایر خودروه

 • دسترسی به اعداد خروجی محاسبات و قابلیت تعریف توابع ریاضی و پیاده‎سازی اطلاعات مانور (به کمک تیم پشتیبانی)

 • سیستم نمایش شامل یک عدد نمایش‎گر LED 55” 3D در جلو، یک عدد نمایش‎گر LED 55” 3D در سمت راست و یک عدد نمایش‎گر LED 40” 3D در سمت چپ با قابلیت تنظیم زاویه به همراه عینک‎های سه‎بعدی