شبیه ساز رانندگی دامپ تراک

مشخصات فنی شبیه ساز

کابین شبیه ساز

  کابین شبیه ساز شامل موارد ذیل است:
  - کابین یک دستگاه خودروی دامپ¬تراک شامل صندلی، داشبورد و سایر اجزای داخلی خودرو؛
  - فعال سازی کیلومترشمار خودرو به‌صورت گرافیکی در موقعیت اصلی خودرو؛
  - فعال سازی دسته‌راهنما (راهنمای راست، راهنمای چپ، نوربالا، فلاشر و موارد دیگر)؛
  - استفاده از پدال های خودرو (گاز، ترمز و کلاچ) با نصب سنسورهای زاویه سنج؛
  - پیاده سازی انواع ترمز ها؛
  - استفاده از نیروسنج بر روی پدال های ترمز؛
  - فعال سازی مراحل مختلف سوئیچ خودرو؛
  - فعال سازی دنده های خودرو.

کنسول استاد

  - دارای ماژول تعریف و مدیریت سناریوهای آموزشی (نوع محیط، میزان ترافیک، شرایط جوی، شرایط روز و شب، ارتباط صوتی با هنرجو)؛
  - امکان خلق تمرینات جدید و برآورد توانایی کارآموز در انجام آن؛
  - ذخیره اطلاعات موقعیتی، سرعتی، پدال ها، فرمان و سایر ادوات، سرعت غیرمجاز، عدم استفاده از راهنما، عدم استفاده از کمربند و سایر موارد؛
  - ذخیره اطلاعات موقعیتی، سرعتی، پدال¬ها، فرمان و سایر ادوات، سرعت غیرمجاز، عدم استفاده از راهنما، عدم استفاده از کمربند و ...؛
  - دارای ویرایشگر سناریو با امکان اضافه کردن ¬Object هایی نظیر خودرو، انواع عابر با پوشش¬های مختلف و انواع مانع بر روی نقشه؛
  - امتیازدهی و ارائه گزارش عملکرد به‌صورت امتیاز و ریز عملکرد؛.

محیط گرافیکی

مدل سازی و پیاده سازی محیط مجازی پیت معدن؛

محیط برون شهری

- پیاده سازی سطح جاده متناسب با شرایط بارندگی (قابلیت تنظیم حجم برف و باران در فایل تنظیمات)؛

- قابلیت روشن و خاموش کردن نورهای محیطی برای تنظیم نور در طول شبانه‌روز؛

- تنظیم تمام ساعات شبانه روز (گرگ‌ومیش، شب و روز)؛

- قابلیت روشن و خاموش کردن چراغ خودروی کاربر؛

- آسمان کامل به همراه ابر، ستاره، خورشید و ماه.


سیستم ارائه‌دهنده تصویر

  - ارائه تصویر با رزولوشن حداقل 768*1024؛
  - قابلیت نمایش 3 کانال تصویری برای تصویر روبرو؛
  - زاویه دید افقی 80 درجه در نمایشگر¬های جلو؛
  - استفاده از نمایشگر برای تصویر روبرو؛
  - استفاده از نمایشگرهای 17 اینچ به عنوان آینه¬های جانبی؛

ویژگی های کلی نرم افزار شبیه ساز رانندگی

  - استفاده از مدل دینامیکی خودرو واقعی؛
  - امکان اضافه کردن محیط های جدید به نرم افزار؛
  - پیاده سازی ترافیک در محل معدن بر اساس نیاز
  - پیاده سازی مدل های مختلف از خودروهای معدن؛
  - امکان گزارش دهی بعد از هر بار اجرای نرم افزار و آموزش راننده؛
  - پیاده سازی انواع علائم و قوانین رانندگی در مسیر تردد خودروهای معدن؛
  - امکان تغییر شرایط جوی و زمان شبانه روز به‌صورت هم زمان با رانندگی؛
  - امکان تغییر و ایجاد سناریوهای جدید با بهره گیری از نرم افزار ویرایشگر سناریو.

سناریوهای قابل اجرا برای آموزش رانندگی

  • سناریو های مقدماتی و آموزش های اولیه
  - انندگی آزاد در محیط شبیه‌ساز به منظور قلق گیری و آشنایی با عملکرد دستگاه؛
  - آموزش نحوه راه اندازی و به حرکت درآوردن خودرو دامپ تراک.
  - نحوه ی استفاده از انواع ترمزها (پدال¬(ها)، ترمز اگزوز، ریتاردر و ترمز پارک)؛
  - آموزش نحوه استفاده از عملکرد دسته دنده و سایر ادوات داخل کابین.
  • سناریوهای آموزشی تکمیلی
  - سناریوی دنده‌عقب برای قرارگیری در زیر بیل مکانیکی؛
  - سناریوی بارگیری از بیل مکانیکی؛
  - سناریوی آموزش رانندگی در تقاطع رمپ ،پله و سوئیچ بک رمپ ؛
  • سناریوهای ادراک خطر
  - سناریوی عواقب سبقت گیری غیرمجاز؛
  - سناریوی عواقب عدم رعایت فاصله طولی؛
  - عبورناگهانی عابر پیاده.

پنل کاربری

  • انتخاب حضور یا عدم حضور خودروهای مجازی در حالت رانندگی آزاد؛
  • انتخاب بین حالت رانندگی آزاد و سناریوهای آموزشی؛
  • انتخاب نوع خودرو بر اساس مدل مورد نظر (شبیه سازی خودروهای مختلف معدن مانند انواع دامپ تراک ها، کامیون و نیسان)؛
  • انتخاب محیط دلخواه بر اساس نوع آموزش؛
  • انتخاب سناریوی دلخواه بر اساس سطح مهارت هنرجو؛
  • انتخاب زمان شبانه روز و شرایط جوی به‌صورت دلخواه؛